"Grāmatvedības pakalpojumi JUMS", SIA

Hipokrāta 2d, Rīga, LV-1079

29177972

Atslēgvārdi
Grāmatvedības pakalpojumi: datorizēta grāmatvedības uzskaite atbilstoši
LR normatīvajiem aktiem, nepieciešamo finanšu pārskatu sagatavošana
un iesniegšana Valsts Ieņēmuma Dienestā, LR Statistikas pārvaldei un
citām valsts institūcijām, pārstāvam klientu intereses Valsts Ieņēmuma
Dienestā, gada pārskatu sagatavošana, nodokļu optimizācijas konsultācijas,
lietvedības pakalpojumi. Juridiskie pakalpojumi: Uzņēmumu reģistrācija,
izmaiņu veikšana jau esošā uzņēmumā, līgumu izstrāde, to izvērtēšana
un analīze, parādu piedziņa. Projektu izstrāde: ES struktūrfondu, citu
attīstības fondu līdzekļu piesaistīšana, atbilstoši Jūsu vajadzībām.